DOM POMOCY SPOŁECZNEJ – siedziba

ul. Kochcicka 14

42-700 Lubliniec

Tel/ fax 34 351 01 12 lub 34 356 32 66

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ – filia w Koszęcinie

ul. Dąbrówki 3

42-286 Koszęcin

Tel 34 357 62 11

E – mail: zespold@dpslubliniec.pl

Numery wewnętrzne, adresy mailowe i czat Google

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

ul. Kochcicka 14

42-700 Lubliniec

Tel/ fax 34 351 01 12 lub 34 356 32 66

123 – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej – kierownikwtz@dpslubliniec.pl