W skład zespołu „E” wchodzi 24 pracowników:

Kierownik oddziału Anna Palus