W skład zespołu „C” wchodzi 18 pracowników:

Kierownik oddziału mgr Kubat Ewa