W skład zespołu „B” wchodzi 16 pracowników:

Kierownik oddziału mgr Knopik Małgorzata