W skład zespołu „A” wchodzi pracowników:

Kierownik oddziału Kardas Dariusz