W zespole „D” zamieszkują 33 mieszkanki, opiekę nad nimi sprawuje 18 pracowników

Na czele naszego zespołu stoi kierownik – mgr Karolina Styczyrz