Warsztat  Terapii Zajęciowej jest placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Realizacja celów przez warsztat odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania:

  • umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej;
  • psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Zależy Nam na tym, aby poprzez Nasze działania Nasi uczestnicy poczuli się kreatywni i ważni, aby uwierzyli, że jeśli zechcą to mogą dużo osiągnąć. Bardzo ważne wydaje się, aby uczestnicy w procesie terapii czuli, że mają wpływ na otaczającą ich rzeczywistość. Poczucie sprawstwa działa motywująco w dążeniu do samodzielności i samodoskonaleniu. Naszym celem jest również przeciwdziałanie negatywnym stereotypom i wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością.