Zespół B to nienadzwyczajna kasta,

to grupa ludzi – mieszkańców i personelu,

którzy dobrze współpracują, lubią się i basta!

Nie jesteśmy zbyt medialni i aktywni w eterze,

ale swoją pracę wykonujemy sumiennie i szczerze.

Nieobcy nam wysiłek i mrówcza praca,

ale codzienny trud popłaca!

Wyróżnia nas to, że się nie wyróżniamy,

dobrze się znamy, w pracy wspieramy i uzupełniamy.

Możemy na siebie liczyć na co dzień i od święta

od ciężaru obowiązków głowa nam nie pęka!

Zespół B wierzy w siłę i moc drugiego człowieka,

także chorego czy niepełnosprawnego.

Bo każdy z nas ma coś drugiemu do zaoferowania,

to coś czasem jest małe jak kamień, który wymaga oszlifowania.

Okazujemy mieszkańcom troskę i zrozumienie,

motywujemy do pracy nad sobą, stawiamy realne cele.

Podkreślamy że warto zawsze mieć marzenia,

nawet jeśli wydają się niemożliwe do spełnienia.

Dla was i z wami chłopaki zawsze damy radę !

Bo jak nie my to kto ? :_)