Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Kochcickiej 14 w Lublińcu dla osób przewlekle, psychicznie chorych dysponuje wolnymi miejscami.

Bliższe informacje pod numerami telefonów: 34 351 01 12 lub 34 356 32 66