Arteterapia / zajęcia plastyczne / teatr cieni

Teatr jest dziedziną sztuki bardzo pojemną, wszechstronną i uniwersalną. Ta forma pracy z ludźmi daje wspaniałą okazję do spotkania się, kontaktu z drugim człowiekiem, do spontanicznego uczestnictwa w ważnym wydarzeniu. Oddziaływuje nie tylko na kompetencje społeczne, ale także intelektualne, twórczy rozwój, poprzez stymulowanie różnych form aktywności tj. ruch, taniec, muzyka, słowo, plastyka, technika. Jedną z technik sztuki teatru, szczególnie przydatną w terapii osób z różnymi niepełnosprawnościami jest teatr cieni. Jeżeli wymyślonym postaciom nadamy odpowiedni kształt, uzupełnimy ciekawą historią, tworząc krótką etiudę, zbudujemy ekran, a źródło światła rzuci na niego cień to otrzymamy teatr cieni. Taki rodzaj aktywności wyzwala często skrywane pokłady spontanicznej radości.