Anna Dudek jest poetką z Kalet, która na co dzień uczęszcza na warsztaty do pracowni edukacyjno – biurowej. W połowie sierpnia Ania spytała Panią Kierownik czy będzie można wydrukować jej najnowszy tomik poezji w pracowni?Oto rezultaty jej pracy