Poznaliśmy laureatów Konkursu Plastycznego na Kartkę Wielkanocną.

Do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lublińcu napłynęło 67 prac 😉 Przypomnijmy: udział w konkursie wzięli:

1.      Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Lublińcu wraz z filią w Koszęcinie,

2.      Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej „Zameczek”.

3.      Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”,

4.      Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu,

5.      Uczestnicy Dziennego Domu Pobytu „Klub Seniora”,

6.      Uczestnicy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lublińcu.

Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się niezwykłą kreatywnością i talentem. GRATULUJEMY!!!

Jury wyłoniło zwycięzców i przyznało kilka wyróżnień.

Gratulujemy laureatom konkursu a wszystkim uczestnikom dziękujemy za tak liczny udział 😉

Oto wyniki Konkursu Plastycznego na Kartkę Wielkanocną:

I miejsce – Andrzej Kubicki Dom Pomocy Społecznej w Lublińcu przy ul. Kochcickiej 14

II miejsce – ex æquo:

Patrycja Borszcz – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Konrada Mońki w Lublińcu

Anna Padykuła – Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej „Zameczek”

III miejsce – ex æquo:

Dariusz Karpiuk – Dom Pomocy Społecznej w Lublińcu przy ul. Kochcickiej 14

Tomasz Kauf – Środowiskowy Dom Samopomocy w Lublińcu

Krystyna Brzychczyk – Dzienny Dom Pobytu „Klub Seniora”

Wyróżnienie:

Michał Nowakowski – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Konrada Mońki w Lublińcu

Lena Bogacz – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Konrada Mońki w Lublińcu