2 kwietnia to Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) autyzm występuje u 1 na 100 osób, co oznacza, że w Polsce żyje ok. 400 tys. osób z autyzmem.Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju o podłożu neurologicznym.Niestety, świadomość społeczna w naszym kraju nadal jest niewystarczająca. Często osoby z autyzmem są odbierane jako źle wychowane lub niegrzeczne a także jako dziwacy.Światowy Dzień Świadomości Autyzmu ma uświadomić, że są wśród nas osoby, które mają problem z komunikacją, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych i w odmienny sposób odbierają wrażenia zmysłowe.Postrzeganie świata przez osobę z autyzmem jest inne – nie gorsze ani lepsze, po prostu inne. Bądźmy tego świadomi.

Z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu uczestnicy naszego WTZ założyli niebieskie koszulki oraz dowidzieli się czym jest Autyzm

Pracownia edukacyjno- biurowa
Pracownia haftu i krawiecka
Pracownia plastyczna