⛑🩹W nagłych, nieprzewidzianych sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia ważna jest każda minuta i właściwy sposób postępowania. Aby móc skutecznie udzielić pierwszej pomocy musimy posiadać wiedzę, umiejętności i znać jej podstawowe zasady.

W pokazie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej brali udział wszyscy uczestnicy wraz z instruktorami terapii. Na pokazie omawiane były szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu pierwszej pomocy a następnie odbyła się część praktyczna, na której uczestnicy ćwiczyli nabyte umiejętności: udzielania pierwszej pomocy (masaż serca), układanie w pozycji bezpiecznej ustalonej, pomoc w przypadku zadławienia, pomoc w przypadku zranienia i innych sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu.

Pan Marek wraz ze Strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzydłowicach udzielili odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące między innymi: algorytmu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych, zasad udzielania pierwszej pomocy, właściwego korzystania z numerów alarmowych..

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony instruktorów terapii jak i uczestników WTZ. Nabycie nowej i utrwalenie posiadanej wiedzy, która może uratować ludzkie życie to niezwykle cenna umiejętność. Bardzo dziękujemy Panu Markowi oraz Strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzydłowicach za to, że podzielili się swoją bezcenną wiedzą!👨‍🚒👩‍🚒⛑

Pan Marek oraz Strażacy OSP Skrzydłowicach
Defibrylator, fantom
Defibrylator i fantom
Strażacy OSP Skrzydłowice
Darek podczas ćwiczeń z użyciem defibrylatora
Krzysztof podczas ćwiczeń z użyciem defibrylatora
Piotr podczas wykonywania masażu serca
Sebastian podczas wykonywania masażu serca