Witrażowe gęsi wykonane przez Pana Leona w pracowni plastycznej

Witrażowe gęsi
Pan Leon w trakcie swojej pracy