Święta tuż tuż… zapraszamy więc: – Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lublińcu wraz z filią w Koszęcinie, – Mieszkańców DPS Zameczek w Lublińcu, – Mieszkańców DPS „Dom Kombatanta” w Lublińcu, – Uczestników Dom Dziennego Pobytu „Klub Seniora” w Lublińcu, – Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu, – Uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Lublińcu do udziału w konkursie pt. „Kartka Wielkanocna”. Szczegóły znajdują się w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej www.dpslubliniec.pl

Plakat na Kartkę Wielkanocną