W dniu św. Andrzeja w naszym domu obchodziliśmy andrzejki – była to kolejna okazja do tego, aby spędzić razem czas na wspólnej zabawie. Towarzyszyło temu przypomnienie tradycji wróżb andrzejkowych, co potęgowało integracje oraz wzmacniało więzi emocjonalne w grupie. Sprzyjała temu pozytywna atmosfera i duże zaangażowanie połączone z ciekawością wśród uczestników. Mieszkańcy wzięli udział w wielu rodzajach tematycznych gier i zabaw, związanych ze zwyczajem tego dnia jak np. studnia spełniająca życzenia, co przyjaźń przyniesie, trzy kubki, woskowe wróżby i ciastko z niespodzianką.

Ciastko z wróżbą
Co przyjaźń podpowie
Woskowe wróżby
Woskowe wróżby
Woskowe wróżby
Film z Andrzejek