Dom Pomocy Społecznej otrzymał wsparcie finansowe w ramach projektów dotyczących walki z pandemią koronawirusa (COVID-19). Dom Pomocy Społecznej w Lublińcu wsparły 3 projekty, które dotyczą walki z koronawirusem:

1. Projekt ,,Śląskie Pomaga’’ to wsparcie od Samorządu Województwa Śląskiego dla podmiotów prowadzących placówki opieki całodobowej.

2. Projekt „Śląskie Kadry DPS vs COVID – 19” – celem projektu jest ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób pracujących w DPS tj. osób zagrożonych skutkami epidemii COVID – 19.

3. Projekt, który współrealizuje powiat lubliniecki. Jest dofinansowany z Funduszy Europejskich ,,Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID – 19.

Plakat – Śląskie Kadry
Plakat – Śląskie Pomaga
Plakat – Śląskie Pomaga
Plakat – dofinansowanie 27214,28 zł
Plakat – dofinansowanie 23127,08 zł
Plakaty dofinansowanie +
Ozonatory dofinansowany w ramach projektu Śląskie Pomaga
Ozonatory dofinansowany w ramach projektu Śląskie Pomaga