Dom Pomocy Społecznej – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lublińcu ul. Kochcicka 14

Ogłasza nabór na stanowisko: Psychologa na ¼ etatu  

Informacje: Sekretariat DPS nr 34 356 32 66 lub 34 351 10 70