Dnia 29.04.2021r w sali konferencyjnej odbyła się rekrutacja mieszkańców DPS- u do projektu unijnego „ Polegać na sobie – program aktywizacji  zawodowej osób niepełnosprawnych” koordynowanego przez panią Aleksandrę Rybka- przedstawicielkę Stowarzyszenia Przyjaciół Zameczka w Lublińcu. Rekrutację przeprowadziła  pani psycholog z Katowic, która pisała projekt. Przystąpiło do niej, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami 10 mieszkańców naszego Domu oraz dwie mieszkanki filii Koszęcin.

Projekt przeznaczony jest   dla osób niepełnosprawnych, z powiatu lublinieckiego, powyżej 30 tego roku życia, posiadających niskie bądź  zdezaktualizowane kwalifikacje, spełniających jeszcze inne zawarte w nim kryteria.

Celem projektu jest między innymi zwiększenie aktywności społecznej, zawodowej, wzmocnienie potencjału zatrudnieniowego oraz poprawa na rynku pracy uczestników projektu.

Zaplanowane w projekcie działania to między innymi doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, wsparcie psychologiczne, staże, trening pracy dla osób przebywających na stażu.

Podczas rekrutacji pani psycholog zadawała mieszkańcom różne pytania, m.in. o ich zainteresowania, ukończone szkoły, doświadczenie zawodowe ( o ile gdzieś wcześniej pracowali), preferencje co do podjęcia zatrudnienia.  Do udziału w projekcie zostały zakwalifikowane dwie osoby.