Dom Pomocy Społecznej – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lublińcu przy ulicy Kochcickiej 14 zatrudni  na stanowisku terapeuty zajęciowego osobę posiadającą tytuł terapeuty zajęciowego lub instruktora terapii zajęciowej lub posiadającą wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika specjalna lub psychologia. Mile widziany staż pracy w zawodzie terapeuty zajęciowego lub instruktora terapii zajęciowej.

Proszę o składanie CV, listu motywacyjnego oraz dodatkowych dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz żądane umiejętności wraz z ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (w załączeniu  klauzula informacyjna dla pracownika przy zbieraniu danych w procesie rekrutacji) na adres: kadry@dpslubliniec.pl dodatkowe informacje 34 3510112 lub chat google: kadry@dpslubliniec.pl