DOM

DPS Lubliniec

Autor: admin

Spotkanie bliskich uczestników WTZ

Po kilkunastu miesiącach na początku sierpnia mogliśmy spotkać się z bliskimi uczestników WTZ, w spotkaniu brali udział uczestnicy, dyrektor Domu, kierownik Warsztatów oraz terapeuci. Pracownicy Domu opowiadali o nowych pracowniach, zasadach związanych z COVID, odpowiadali na pytania. Gościliśmy 21 osób.

Spotkanie bliskich uczestników WTZ
Z Spotkanie bliskich uczestników WTZ

UL

Obiekt przypominający instalację artystów naiwnych to nowy dom dla owadów. Powstał w pracowni WAZ pod kierunkiem Marioli Młynarskiej (projekt-architektura). Czekamy na zasiedlenie.

Ul
Ul

Muzyka w Koszęcinie

Koszęcin już kilkadziesiąt lat związany profesjonalnie jest z muzyką. My mniej profesjonalnie, pod kierunkiem naszego profesjonalnego szefa orkiestry pana Tomasza Dulskiego, włączamy się w koszęcińską tradycję.

Muzykoterapia w Koszęcinie
Muzykoterapia w Koszęcinie
Muzykoterapia w Koszęcinie

Kaj kucharek 6…

A u nŏs w Koszęcinie 40 siodłŏczek – ślōnskich siodłŏczek. Co uwarziłymy ôcynić może nasz jedyny chop – pōn Jórek.

Zajęcia kulinarne
Zajęcia kulinarne
Zajęcia kulinarne
Zajęcia kulinarne

Zajęcia w WTZ

Zespół WTZ przygotowuje zestaw nowych propozycji dla uczestników, wkrótce wracamy! więcej w dziale WTZ.

Chińskie przysłowie mówi „wszystko co zgodne z naturą jest dobre, co wbrew naturze złe”. I trudno się z tym nie zgodzić. Las jest jak najbardziej naturalną i pierwotną formą życia na ziemi. Ludzie od początku czerpali z lasu pożywienie i korzystali z jego dobrodziejstw, a drzewom przypisywali ogromną moc. Wszechobecny zielony kolor chlorofilu roślin wpływa na nas pozytywnie, kojąco i odprężająco oraz kojarzy się z lasem.

Instruktorzy Warsztatu Terapii Zajęciowej odwiedzili  Kompleks Leśny znajdujący się w miejscowości Brusiek w Nadleśnictwie Koszęcin z zachowaniem należytej ostrożności związanych z pandemią wirusa COVID-19.  W spotkaniu uczestniczył Artur Szymanek – pracownik Nadleśnictwa Koszęcin.  W lesie możecie ściągnąć maseczki i pooddychać świeżym powietrzem!

Głównym celem zajęć było podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności i sprawności niezbędnych do prowadzenia aktywnego życia. Pan Artur oprowadził Nas po terenie kompleksu leśnego Brusiek, aż do Źródełka Krywałd. Podczas zwiedzania opowiadał Nam o swojej pracy, roli oraz specyfice swojej pracy.

Instruktorzy Warsztatów Terapii Zajęciowej bardzo aktywnie brali udział w przygotowanych zajęciach. Udział w zajęciach przysporzył Nam wiele radości i ciekawych doświadczeń.

Najczęstszą formą wykorzystywana w  terapii zajęciowej w lesie jest turystyka i rekreacja. Usytuowanie naszego Domu Pomocy Społecznej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej sprzyja kontaktom z przyrodą, co jest niezwykle istotne w procesie rehabilitacyjnym naszych uczestników.

Turystyka i rekreacja dla naszych uczestników ma ogromne znaczenie. Połączenie spaceru z ćwiczeniami fizycznymi, elementami sylwoterapii, edukacji przyrodniczo-leśnej, a także aktywności uczestników to zarówno dla instruktorów jak i naszych uczestników duże wyzwanie. Ćwiczenia wymagają samodyscypliny, wytrzymałości. 

Szkolenie z Etyki

Szkolenie 19.03.2021
Szkolenie 19.03.2021
Szkolenie 12.03.2021

Dzięki dofinansowaniu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 12 marca rozpoczęliśmy szkolenia dla pracowników naszego Domu.

Szkolenie na zamówienie DPS przy Kochcickiej, realizowane jest przez krakowski Ośrodek Profilaktyki Społecznej. Treść szkolenia została uzgodniona z OPS w oparciu o potrzeby, sytuację epidemiologiczną i specyfikę naszego Domu.

Etyka zawodowa i prawa człowieka w kontekście pracy w DPS

  1. Podstawowe zasady etyczne

– kodeksy etyczne (pisane i niepisane) obowiązujące pracowników DPS

– lojalność w stosunku do pracodawcy

– lojalność w stosunku do mieszkańca

– dylematy

  1. Zachowanie etyczne wobec mieszkańców, współpracowników oraz instytucji

–  kultura instytucji, wspólny front

  1. Dokumenty opisujące i chroniące prawa mieszkańców DPS
  2. Dokumenty obowiązujące w Polsce zawierające etyczne zapisy
  3. Dokumenty regulujące zasady postępowania zawodowego
  4. Pułapki

w stosunku do mieszkańca

w stosunku do współpracowników

w stosunku do DPS

Multimedialnie

W związku z szczególną sytuacją, której wszyscy doświadczamy, staramy się ograniczać osobisty kontakt z innymi osobami do minimum. Bezpieczeństwo anty-covidowe jest priorytetem, jednak należny pamiętać iż izolacja, ograniczenia oraz sytuacja związana z reżimem sanitarnym, niesie za sobą konsekwencje psychiczne. Osoby szczególnie wrażliwe, doświadczające kryzysów psychicznych w sytuacjach trudnych, jak większość z nas potrafi mobilizować swoje zasoby i dobrze funkcjonować, zadaniem Domu jest pomoc w najlepszym utrzymaniu i wzmacnianiu wspomnianych zasobów. Narzędzia multimedialne, internet okazują się niezwykle pomocne w utrzymaniu kontaktu z bliskimi poza DPS. Na każdym z 6 zespołów znajduje się komputer z dostępem do internetu oraz możliwością prowadzenia rozmów wideo, dostępem do portali społecznościowych itd. Komunikacja możliwa jest z osobami z zewnątrz oraz wszystkim pracownikami DPS, mieszkańcy mogą wirtualnie spotkać się z osobami z innych zespołów, dyrektorem, dietetykiem, pracownikami socjalnymi, doradcami, itd.

Za pośrednictwem czatu Google możliwy jest kontakt bezpośredni z zespołami oraz umówienie spotkania wideo dla rodzin, bliskich i znajomych mieszkańców. https://chat.google.com

lub

http://www.gmail.com

Zespół A zespola1@dpslubliniec.pl
Zespół B zespolb@dpslubliniec.pl
Zespół C zespolc@dpslubliniec.pl
Filia Koszęcin zespold@dpslubliniec.pl
Zespół E zespole@dpslubliniec.pl
Zespół F zespolf@dpslubliniec.pl

Szczepienia mieszkańców i personelu

W drugiej połowie stycznia rozpoczęły się szczepienia mieszkańców i pracowników naszego Domu. Aktualnie wszyscy chętni zostali zaszczepieni pierwszą dawką szczepionki, w najbliższych dniach przyjmą kolejną dawkę. U nikogo nie zaobserwowano poważnych efektów ubocznych. Szczepienia poprzedzone były akcją informacyjną, w filii w Koszęcinie zaszczepiło się blisko 98% mieszkanek i pracowników, w głównej siedzibie w Lublińcu 90% mieszkańców kwalifikujących się do szczepień oraz 45% personelu, kolejne osoby cały czas zgłaszają chęć poddania się szczepieniu. Szczepienia w Koszęcinie przeprowadził NZOZ Ośrodek Leczniczo – Rehabilitacyjny w Koszęcinie, w Domu przy Kochcickiej szczepienia niezwykle sprawnie, przeprowadziła ekipa z SPZOZ w Lublińcu.


Zmiany w WTZ

Korzystając z zawieszenia przez Wojewodę Śląskiego funkcjonowania „na żywo” Warsztatów Terapii Zajęciowej (aktualnie odbywają się zajęcia w formie zdalnej), rozpoczęliśmy remont pomieszczeń szatni i toalet dla uczestników. Remont jest częścią zmian mających na celu modernizację pracowni WTZ. Na uczestników będą czekać dwie nowe łazienki przystosowane dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz jasna, przestronna szatnia i oddzielne bez-barierowe wejście z zewnątrz.

Nowa suszarka w DPS

Od dziś mamy w pralni DPS przy Kochcickiej nową suszarkę. Urządzenie w niespełna 30 minut suszy do 37 kg prania czyli blisko 635 l. Zastąpiła wysłużone urządzenie z lat 70 XX w. o pojemności 17 kg. i minimalnym czasie suszenia 90 minut. Transport suszarki do pomieszczeń pralni, znajdujących się w piwnicy budynku administracji, był skomplikowanym wyzwaniem logistycznym, któremu sprostali nasi dzielni rzemieślnicy. Wymiary 230 x 130 x 100 i waga ponad 300 kg.

© 2022 DOM

Theme by Anders NorenUp ↑