Po kilkunastu miesiącach na początku sierpnia mogliśmy spotkać się z bliskimi uczestników WTZ, w spotkaniu brali udział uczestnicy, dyrektor Domu, kierownik Warsztatów oraz terapeuci. Pracownicy Domu opowiadali o nowych pracowniach, zasadach związanych z COVID, odpowiadali na pytania. Gościliśmy 21 osób.

Spotkanie bliskich uczestników WTZ
Z Spotkanie bliskich uczestników WTZ