Szkolenie 19.03.2021
Szkolenie 19.03.2021
Szkolenie 12.03.2021

Dzięki dofinansowaniu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 12 marca rozpoczęliśmy szkolenia dla pracowników naszego Domu.

Szkolenie na zamówienie DPS przy Kochcickiej, realizowane jest przez krakowski Ośrodek Profilaktyki Społecznej. Treść szkolenia została uzgodniona z OPS w oparciu o potrzeby, sytuację epidemiologiczną i specyfikę naszego Domu.

Etyka zawodowa i prawa człowieka w kontekście pracy w DPS

  1. Podstawowe zasady etyczne

– kodeksy etyczne (pisane i niepisane) obowiązujące pracowników DPS

– lojalność w stosunku do pracodawcy

– lojalność w stosunku do mieszkańca

– dylematy

  1. Zachowanie etyczne wobec mieszkańców, współpracowników oraz instytucji

–  kultura instytucji, wspólny front

  1. Dokumenty opisujące i chroniące prawa mieszkańców DPS
  2. Dokumenty obowiązujące w Polsce zawierające etyczne zapisy
  3. Dokumenty regulujące zasady postępowania zawodowego
  4. Pułapki

w stosunku do mieszkańca

w stosunku do współpracowników

w stosunku do DPS