DOM

DPS Lubliniec

Miesiąc: marzec 2021

Zajęcia w WTZ

Zespół WTZ przygotowuje zestaw nowych propozycji dla uczestników, wkrótce wracamy! więcej w dziale WTZ.

Chińskie przysłowie mówi „wszystko co zgodne z naturą jest dobre, co wbrew naturze złe”. I trudno się z tym nie zgodzić. Las jest jak najbardziej naturalną i pierwotną formą życia na ziemi. Ludzie od początku czerpali z lasu pożywienie i korzystali z jego dobrodziejstw, a drzewom przypisywali ogromną moc. Wszechobecny zielony kolor chlorofilu roślin wpływa na nas pozytywnie, kojąco i odprężająco oraz kojarzy się z lasem.

Instruktorzy Warsztatu Terapii Zajęciowej odwiedzili  Kompleks Leśny znajdujący się w miejscowości Brusiek w Nadleśnictwie Koszęcin z zachowaniem należytej ostrożności związanych z pandemią wirusa COVID-19.  W spotkaniu uczestniczył Artur Szymanek – pracownik Nadleśnictwa Koszęcin.  W lesie możecie ściągnąć maseczki i pooddychać świeżym powietrzem!

Głównym celem zajęć było podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności i sprawności niezbędnych do prowadzenia aktywnego życia. Pan Artur oprowadził Nas po terenie kompleksu leśnego Brusiek, aż do Źródełka Krywałd. Podczas zwiedzania opowiadał Nam o swojej pracy, roli oraz specyfice swojej pracy.

Instruktorzy Warsztatów Terapii Zajęciowej bardzo aktywnie brali udział w przygotowanych zajęciach. Udział w zajęciach przysporzył Nam wiele radości i ciekawych doświadczeń.

Najczęstszą formą wykorzystywana w  terapii zajęciowej w lesie jest turystyka i rekreacja. Usytuowanie naszego Domu Pomocy Społecznej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej sprzyja kontaktom z przyrodą, co jest niezwykle istotne w procesie rehabilitacyjnym naszych uczestników.

Turystyka i rekreacja dla naszych uczestników ma ogromne znaczenie. Połączenie spaceru z ćwiczeniami fizycznymi, elementami sylwoterapii, edukacji przyrodniczo-leśnej, a także aktywności uczestników to zarówno dla instruktorów jak i naszych uczestników duże wyzwanie. Ćwiczenia wymagają samodyscypliny, wytrzymałości. 

Szkolenie z Etyki

Szkolenie 19.03.2021
Szkolenie 19.03.2021
Szkolenie 12.03.2021

Dzięki dofinansowaniu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 12 marca rozpoczęliśmy szkolenia dla pracowników naszego Domu.

Szkolenie na zamówienie DPS przy Kochcickiej, realizowane jest przez krakowski Ośrodek Profilaktyki Społecznej. Treść szkolenia została uzgodniona z OPS w oparciu o potrzeby, sytuację epidemiologiczną i specyfikę naszego Domu.

Etyka zawodowa i prawa człowieka w kontekście pracy w DPS

  1. Podstawowe zasady etyczne

– kodeksy etyczne (pisane i niepisane) obowiązujące pracowników DPS

– lojalność w stosunku do pracodawcy

– lojalność w stosunku do mieszkańca

– dylematy

  1. Zachowanie etyczne wobec mieszkańców, współpracowników oraz instytucji

–  kultura instytucji, wspólny front

  1. Dokumenty opisujące i chroniące prawa mieszkańców DPS
  2. Dokumenty obowiązujące w Polsce zawierające etyczne zapisy
  3. Dokumenty regulujące zasady postępowania zawodowego
  4. Pułapki

w stosunku do mieszkańca

w stosunku do współpracowników

w stosunku do DPS

Inwestycja w bezpieczeństwo PPOŻ

W lutym bieżącego roku rozpoczęliśmy montaż nowych poręczy na klatkach schodowych w najstarszym budynku Domu. Wymiana jest drugim etapem niezbędnych prac modernizacyjnych, dostosowujących budynek do wymogów przeciwpożarowych. W ramach pierwszego etapu zrealizowanego w grudniu 2020 wymieniono 4 pary drzwi wejściowych na zespołach mieszkalnych. Na zdjęciu klatka schodowa przy windzie, poręcz jeszcze bez zamontowanej półporeczy niskiej, w tym tygodniu zaczyna się montaż poręczy na klatce schodowej przy łączniku do jadalni oraz wymiana drewnianych okładzin klatki schodowej na ceramiczne. W grudniu 2020 zamontowano w filii w Koszęcinie, przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

Drzwi PPOŻ które zastąpiły drewniane niespełniające norm
Nowe drzwi PPOŻ, poręcz przed wymianą, drewniana okładzina ścian do usunięcia.
Poręcze zajmujące przestrzeń stopni, niezgodne z normami PPOŻ
Poręcze po wymianie

Szkolenie z programu do obsługi uczestnika WTZ

W dniu 25 lutego zespół Warsztatów Terapii Zajęciowej przeszedł szkolenie w zakresie obsługi nowego programu do planowania i prowadzenia terapii z uczestnikami WTZ. W grudniu 2020 zakupiono nowoczesnym narzędzie, które pomoże w koordynacji działań skierowanych do uczestników. Jest to też program ułatwiający śledzenie postępów prowadzonej terapii.
Na zdjęciu szkolenie online z producentem programu z Łodzi.

© 2022 DOM

Theme by Anders NorenUp ↑