Korzystając z zawieszenia przez Wojewodę Śląskiego funkcjonowania „na żywo” Warsztatów Terapii Zajęciowej (aktualnie odbywają się zajęcia w formie zdalnej), rozpoczęliśmy remont pomieszczeń szatni i toalet dla uczestników. Remont jest częścią zmian mających na celu modernizację pracowni WTZ. Na uczestników będą czekać dwie nowe łazienki przystosowane dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz jasna, przestronna szatnia i oddzielne bez-barierowe wejście z zewnątrz.