Dom Pomocy Społecznej w Lublińcu jest jednostką organizacyjną Powiatu Lublinieckiego. Siedziba główna znajduje się w Lublińcu przy ul. Kochcickiej 14, filia w Koszęcinie. Dom przeznaczony jest dla 278 osób. Koszt utrzymania mieszkańca w roku 2021 to 3676,93 zł.